Работно лето за Спорт Талент Битола

by macedoniasport.com
  • sporttalentbitola
  • Google+
  • Pinterest
  • Print Friendly
  • LinkedIn

ЗССД Спорт Талент, во периодов активно работи на неколку меѓународни проекти, пред се во промоција на здрав начин на живеење како дел од секојдневните спортски професионални и аматерски активности. Во текот на месец Мај како дел од работните групи од проектот ”Фудбалот ја прави разликата” учестувуваме на работилниците и презентациите од досегашните резултати во Браганца, Портогалија. Од овој проект следуваат уште 2 настани, и тоа во Букурешт во текот на овој месец и завршниот дел на кој ќе бидеме домаќини во Битола до крајот на оваа година.

Во меѓувреме, наши членови и соработници учествуваат на уште еден започнат проект насловен Нашите Обоени Градови, и како дел од истиот се дел од работилници за едукација на фудбалски стадион во Вроцлав, Полска. Предвидени се наредни работлници на истата тема во Милано во текот на месец Септември, како и завршната презентација со учество на наши сограѓани ќе се одржи во Битола во текот на наредната година на се надеваме реконструираниот стадион Петар Милошевски.

ASSA Sport Talent is working on several projects at the moment, especially in promoting a healthy lifestyle of living incorporated into daily professional and non-professional sports. Recently, as a part of the project Football Makes The Difference, we were part of the working group in Braganca, Portugal. At this meeting, except for workshops organized by the host, the regional football federation of Braganca, we moved forward with the project, which, obviously, is almost done and will be finalized with 2 international meetings in Bucharest and the final presentation in Bitola, Macedonia at the end of this year.

Meanwhile, our members and collaborators are participating in another fantastic project in Wroclaw, Poland, which is the first exchange from which our members will learn a lot about education at the football stadiums, before their next workshop in Milan in September and finally, after all, groups and partners prepare all materials, manuals and information next year will be the final workshop on the renovated stadium Petar Milosevski in Bitola.

  • sporttalentbitola
  • Google+
  • Pinterest
  • Print Friendly
  • LinkedIn

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!